ชื่อไทย : รองเท้านารีคางกบ
ชื่อท้องถิ่น : แมงภู่(ลำปาง) / รองเท้านาง(กทม.) / รองเท้านารี (กทม.,กลาง) / เอื้องคางกบ, เอื้องคางคก (เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ : The Callus Paphiopedilum 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ทรงพุ่มมีขนาด 18 – 20 เซนติเมตร
ใบ :
เป็นรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 18 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นลายตารางสีเขียวเข้มสลับเขียวเทา หรือเป็นแต้มไม่ชัดเจนนัก กาบใบที่โคนต้นมีขนปกคลุมเล็กน้อย 
ดอก :
ดอกเดี่ยว มี 1 -2 ดอกต่อช่อ ก้านดอกตั้งตรงสีม่วงเข้ม ช่อดอกสูง25 – 30 เซนติเมตร และมีขนปกคลุม เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 6 - 8 เซนติเมตร กลีบนอกบนบิดเล็กน้อย มีสีขาว และเส้นริ้วสีเขียวเป็นจำนวนมาก ปลายริ้วสีม่วง กลีบดอกชี้เป็นมุม 45 องศากับแนวระนาบ มักบิดและห่อไปด้านหลัง โคนกลีบมีสีเขียวเรื่อ ขอบกลีบบนมีไฝสีน้ำตาลแดง5 -6 จุด และมีขนยาวปกคลุม กระเป๋ามีสีม่วงแดงเรื่อ และเส้นร่างแหสีน้ำตาลแดง โล่สีขาวนวล รูปทรงคล้ายรูปเกือกม้า ขนาด 1 เซนติเมตร กึ่งกลางมีจุดแต้มสีน้ำตาลเข้ม ด้านบนหยักเล็กน้อยและงุ้มมาข้างหน้า ด้านล่างหยักเป็นเขี้ยว
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กรกฎาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : สิงหาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       เจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดิน พบได้ตามป่าดิบชื้น ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 – 1300 เมตร ชอบอากาศเย็น แตกหน่อเร็ว
ถิ่นกำเนิด       ………………………………..
การกระจายพันธุ์        ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย และตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ควรปลูกในโรงเรือนที่มีการพรางแสง ถ้าจะให้ดีควรมีหลังคากันฝน อากาศถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำสม่ำเสมอ ปลูกในกระถางพลาสติก หรือกระถางดินเผา วัสดุปลูกที่ควรระบายน้ำได้ดี เก็บความชื้นได้ดี ทนทาน ที่นิยมใช้ได้แก่ โฟม ถ่านกาบมะพร้าวสับ ออสมันด้า ใบทองหลาง ใบก้ามปูผุ รดน้ำวันละครั้งในตอนเช้า ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และแยกหน่อ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : http://slipperorchids.info/paphdatasheets/sigmatopetalum/callosum/index.html http://www.orchidspecies.com/paphcallosum.htm [๑] สันติ  วัฒฐานะ และคณะ. ๒๕๕๑. สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล้วยไม้     ไทย 2. หจก. วนิดาการพิมพ์, เชียงใหม่. [๒] อุไร จิรมงคลการ. ๒๕๕๑. กล้วยไม้รองเท้านารี. พิมพ์ครั้งที่ ๖. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554